Penyebab Qabil Membunuh Habil

Diriwayatkan dari Abu Abdillah as: “… Kemudian Allah mewahyukan Adam untuk meletakkan pusaka kenabian dan ilmu dan menyerahkannya kepada Habil. Adam pun melaksanakan hal itu. Ketika Qabil mengetahui, dia murka dan berkata kepada ayahnya, ‘Bukankah aku ini lebih tua daripada saudaraku (Habil) dan lebih berhak dengan apa yang telah kamu berikan padanya?‘ “Adam menjawab, ‘Wahai…

Amar Makruf Nahi Munkar

Makna Yang dimaksud dengan amar makruf dan nahi munkar adalah mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan keburukan. Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Munkar Amar makruf dan nahi munkar merupakan salah satu kewajiban agama Islam yang sangat penting, dan seseorang yang meninggalkan atau mengabaikan kewajiban besar Ilahi ini akan termasuk dalam kelompok…