Sayidah Zainab, Manifestasi Utuh Perjuangan

Ketika Zainab as lahir ke dunia, Nabi Muhammad Saw sedang berada di perjalanan. Sayidah Fatimah kemudian meminta kepada suaminya Imam Ali as untuk memberi nama putri yang baru lahir itu. Namun Imam Ali as memutuskan untuk menunggu Nabi Muhammad Saw kembali dari perjalanan dan memberinya nama. Ketika Rasulullah Saw tiba di Madinah, beliau begitu gembira…

Jangan Engkau Lupakan Aku Dalam Shalat-Shalat Malammu

Kalau Sayidah Fathimah al-Zahra as digelari al-Shiddiqah al-Kubra’ (Shiddiqah terbesar) maka puterinya Sayidah Zainab as digelari al-Shiddiqah al-Shughra (Shiddiqah kecil). Sayidah Zainab as merupakan sosok wanita Bani Hasyim yang sangat cerdas hingga digelari ‘Aqilah Bani Hasyim. Dan tentang kecerdasan dan keilmuannya, Imam Sajjad as yang menjadi keponakannya berkata kepadanya, “Segala puji bagi Allah! engkau wahai…