Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Shadiq as

Imam Shadiq hidup di masa ketika Dinasti Umayah sedang mengalami kemunduran, dan Dinasti Abbasiah mulai merebut kekuasaan. Di tengah pertarungan kekuasaan kedua dinasti itu, Imam Shadiq menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Periode kehidupan Imam Shadiq merupakan era pemikiran dan munculnya berbagai aliran dan mazhab. Situasi dan kondisi tersebut menyulitkan masyarakat Muslim untuk menemukan ajaran-ajaran…

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Ketiga

Di hari ketiga bulan Ramadhan kita membaca: َ Allahummar Zuqnii Fiihidz Dzihna wat Tanbiih wa Baa’idnii Fiihi Minas Safaahah wat Tamwiihwaj ‘Allii Nashiban Min Kulli Khairin Tunzilu Fiihi Bijuudika Yaa Ajwadal Ajwadiina Ya Allah… Berikan aku rezeki berupa akal dan kewaspadaan. Jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang Kau…

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Pertama

Di hari pertama bulan Ramadhan kita membaca: Allhumaj’al Shiyaami Fiihi Shiyaama al-Shaaimin wa Qiyaami Fiihi Qiyaama al-Qaaimina wa Nabbihni Fiihi an Naumatil Ghafiliin wa Habli Jurmi Fiihi Yaa Ilaahaal-‘Alamiina wa’fu’anni Yaa Afian ‘anilmujrimin Ya Allah… Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar berpuasa dan ibadah malam kusebagai ibadah mereka yang benar-benar beribadah malam. Jagalah aku…

Senyum

“Jika engkau melihat orang yang kau cintai, maka tersenyumlah, Niscaya ia akan merasakan rasa cintamu. Jika engkau melihat musuhmu, maka tersenyumlah, Niscaya ia akan mengetahui kekuatanmu. Jika engkau melihat orang yang akan meninggalkanmu, maka tersenyumlah, Niscaya ia akan merasakan penyesalan karena meninggalkanmu. Dan jika engkau melihat orang yang tak dikenal, maka tersenyumlah, Niscaya kau mendapat…

Imam Ali as dan Aqad Jual-Beli Rumah

Telah datang seorang laki-laki pada Imam Ali as dan berkata: “Wahai Imam, aku telah membeli sebuah rumah. Maka tolonglah tuliskan untukku ‘aqad’ jual-belinya.” Imam Ali menatap si lelaki tersebut dengan penuh pandangan hikmah. Nampak pada mata lelaki tadi bahwa keindahan dunia telah bersemayam dihatinya (hubbu dunya) dan telah merasuki seluruh sudut jiwanya. Lalu Imam Ali…

Hak Lisan [Bag. II]

Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bersama tentang hak dan kewajiban lisan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita berusaha mengetahui lebih jauh tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia terhadap anggota badannya. Seorang ilmuwan, sastrawan sekaligus pemikir dari Mesir, Sayid Qutb menulis, “Sungguh! Kemampuan berbicara adalah kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan kalam atau perkataan…

Hak Lisan [Bag. I]

Imam Ali Zainal Abidin as-Sajjad as berkata, “Hak dan kewajiban lisan atas engkau adalah mencegahnya dari ucapan kotor dan membiasakannya dengan perkataan yang baik dan paksalah ia untuk berbicara dengan baik dan sopan. Hindarkan lisanmu dari banyak ucapan yang tidak berguna dengan membiasakan berdiam kecuali ketika diperlukan dan berguna bagi dunia dan akhirat.” Lidah adalah…

Hak Ibu

Hubungan emosi terkuat yang ada pada diri manusia adalah hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Afeksi ini lebih kuat pada orang tua terlebih ibu. Secara alamiah, ibu menyayangi anaknya tanpa pamrih. Ayah dan ibu hanya berharap keselamatan dan kesehatan anak mereka. Keduanya sangat menikmati segara jerih payah yang harus dilakukan dalam merawat anak. Mereka…

Riwayat Pentingnya Akal (Bag. III)

Wahai Hisyam, bagaimana mungkin amal perbuatanmu bisa berkembang di sisi Allah, sementara hatimu lalai dari perintah-Nya, dan engkau mentaati hawa nafsumu yang hendak menguasai akalmu. Wahai Hisyam, sabar dalam kesendirian merupakan tanda kekuatan akal. Barangsiapa yang mengenal Allah maka dia akan menyingkir dari ahli dunia dan orang-orang yang mengharapkannya, serta hanya mengharapkan apa-apa yang ada…

Pentingnya Amar Makruf dan Nahi Munkar

Masalah Amar Makruf dan Nahi Munkar merupakan kewajiban yang tinggi dan mulia. Kewajiban-kewajiban dalam agama bisa ditegakkan berkat dua kewajiban ini. Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Munkar termasuk Dharuriyaat Din (Kepastian Agama) dan barangsiapa yang mengingkari kewajiban ini, sadar akan konsekuensi pengingkarannya dan menerimanya maka orang tersebut dihukumi kafir. Dalam al-Quran dan Hadis, umat Islam…

Nasehat Imam Husain as

“Hai manusia! Bersikaplah dewasa dengan sesama! Berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan! Bila sebagian dari kalian berbuat baik dan tidak ada yang memujinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Pahalanya lebih baik dan lebih besar. Ketahuilah bahwa masyarakat yang membutuhkan sesuatu kepada kalian merupakan sebuah nikmat dari Allah. Untuk itu, jangan sampai kalian lelah untuk memenuhi kebutuhan…

Kebaikan dan Kecintaan Harus Sesuai dengan Pemahaman

Seseorang mendatangi Imam Husein as dan berkata, “Wahai Husein! Aku mendengar dari kakekmu berkata, “Setiap kali engkau membutuhkan sesuatu, maka sampaikanlah itu hanya kepada empat orang; orang Arab terhormat, tuan yang dermawan, pengamal al-Quran dan orang yang wajahnya enak dipandang…” Imam Husein as langsung memahami bahwa orang itu punya kebutuhan, namun beliau memilih diam sambil…