PERSALINAN AGUNG

Sumber: Dr. Muhsin Labib, MA Mekkah, 15 September 601 Masehi Lelaki tua yang kini menjadi sesepuh Mekkah dan penanggung jawab Ka’bah itu tampak lesu dan parasnya melampirkan selembar duka. Ia sedang berdiri seraya mendongakkan wajah dan menengadahkan tangan, menumpahkan keluhnya kepada Tuhan sesembahan Ibrahim dan Ismail tentang derita yang merundung istrinya menjelang persalinan. Ia agak…

DIALAH ALI BIN ABI THALIB

Penduduk langit memanggilnya “Syamsathil”Dibumi dikenal dengan nama “Hamhail”Di Lawh dikenal dengan nama “Qansum”Di Qalam dikenal dengan nama “Manshum”Di ‘Arsy dikenal dengan nama “Mu’in”Malaikat Ridwan memanggilnya “Amin”Para bidadari memanggilnya “Ashab” Dalam shuhuf Ibrahim dikenal dengan nama “Hazbil”Dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama “Bilqiathis”Dalam bahasa Suryani dikenal dengan nama “Syarwahil”Dalam Taurat dikenal dengan nama “Ilia”Dalam Zabur dikenal…

Dialog Imam Ali Dengan Atheis

Imam Ali as : “Angka berapa sebelum angka empat?“ Atheis : “Angka tiga.“ Imam Ali as : “Sebelum angka tiga?“ Atheis : “Angka dua“ Imam Ali as : “Sebelum angka dua?“ Atheis : “Angka satu.“ Imam Ali as : “Sebelum angka satu?“ Atheis : “Tak ada sebelum angka satu.” Imam Ali as : “Jika angka…

Kemuliaan Ali as

Suatu hari Rasulullah saww memanggil Ali bin Abi Thalib dan menugaskannya untuk segera berangkat ke Yaman membuat perdamaian di antara suku-suku yang begitu banyak di Yaman. Imam berkata, “Ya Rasulullah! mereka banyak dan aku masih seorang pemuda.” Kata Rasulullah, “Ya Ali, jika engkau sudah mencapai daerah tertinggi (pendakian) disana, berserulah dengan suara keras, ‘Hai pohon-pohon,…

Tiada Yang Dapat Mengenal Ali

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Saw, Ali As, dan Abu Dzar duduk-duduk di suatu tempat. Abu Dzar meminta izin untuk pulang, ketika sampai di depan pintu, Umar bertemu dengannya dan bertanya, “Siapa orang yang sedang berhikmat kepada Rasulullah?“ Abu Dzar menjawab, “Seseorang, namun aku belum mengenalnya.“ Lalu Umar menemui Rasulullah Saw. Namun Imam Ali…

Imam Ali dan Kristen

Pada suatu malam, terdapat seorang lelaki buta, Ia masih saja terjaga. Hatinya seperti langit yang terselubung mega. Dia mengeluh, “Ya Tuhanku, betapa kerasnya hati manusia di sekelilingku. Tiada seorangpun yang mau memikirkan insan malang / miskin. Ya Tuhan, pada siapakah dapat aku ulurkan tangan meminta bantuan.” Diapun teringat masa lalu, saat isterinya yang baik masih…

LELAKI ITU ADALAH AKU

Suatu hari Imam Ali as sedang duduk dikelilingi para sahabatnya di Najaf. Beliau lalu bertanya kepada mereka, “Siapa dari kalian yang melihat apa yang sedang aku lihat?” Mereka menjawab, “Apa yang sedang engkau lihat wahai ‘mata Allah’ yang melihat para hamba-Nya?” Imam berkata, “Aku sedang melihat seekor unta yang membawa jenazah, seorang lelaki yang mengendarainya…

Khutbah Imam Ali di Hari Idul Fitri

Segala puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ada pun orang-orang kafir, mereka berpaling dari Tuhannya. Kami  tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu apapun dan kami tidak mengambil selain dariNya sebagai pemimpin. Segala puji untukNya. Dia menguasai apa-apa yang berada di langit dan di bumi dan bagiNya pula segala pujian…

Keimanan

Amirul Mukminin as ditanyai tentang keimanan, lalu ia berkata: Iman berdiri di atas empat kaki: Kesabaran, Keyakinan, Keadilan, dan Jihad. Kesabaran pun mempunyai empat aspek: gairah, takut, zuhud, dan antisipasi (akan kematian)., maka barangsiapa bergairah untuk surga, ia akan mengabaikan hawa nafsunya; barangsiapa takut akan api (neraka), ia akan menahan diri dari perbuatan terlarang; dan…

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Pertama

Di hari pertama bulan Ramadhan kita membaca: Allhumaj’al Shiyaami Fiihi Shiyaama al-Shaaimin wa Qiyaami Fiihi Qiyaama al-Qaaimina wa Nabbihni Fiihi an Naumatil Ghafiliin wa Habli Jurmi Fiihi Yaa Ilaahaal-‘Alamiina wa’fu’anni Yaa Afian ‘anilmujrimin Ya Allah… Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar berpuasa dan ibadah malam kusebagai ibadah mereka yang benar-benar beribadah malam. Jagalah aku…