Pesan Doa Harian Ramadhan: Hari Ketujuh

Di hari ketujuh bulan Ramadhan kita membaca: ينِقْزُرْا وَ هِمِاثَآ وَ هِتِاوَفَهَنْمِ هِيفِ ينِبْنِّجَ وَ هِمِايَقِ وَ هِمِايَصِ ىلَعَ هِيفِ ينِّعِأَمَّهُلَّلا نَيلِّضِمُلْا يَدِاهَ ايَكَقِيفِوْتَبِ هِمِاوَدَبِ كَرَكْذِ هِيفِ Allahumma A’inni Fiihi Ala Shiyaamihi wa Qiyaamihi wa Jannibni Fiihi Min Hafawaatihi wa Aatsaamih warzuqni Fiihi Dzikrika Bidawaamihi Fitaufiiqika Yaa Haadial Mudhilliin Ya Allah… Bantulah aku untuk melaksanakan…

Pesan Doa Harian Ramadhan: Hari Keenam

Di hari keenam bulan Ramadhan kita membaca: اللَّهُمَّلا تَخْذُلْنِي فِيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ وَ لا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِنَقِمَتِكَ وَ زَحْزِحْنِي فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ Allahumma LaaTakhdzulni Fiihi Lita’arrudhi Ma’shiyatik wa Laa Tadhribni Bisiyaathi Naqimatik wa Zahzihni Fiihi Min Muujibaati Sakhatik Bimannik wa Ayadiik Yaa Muntaha Raghbatir Raaghibiina. Ya Allah… Jangan Engkau hinakan aku…

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Kelima

PENGHAMBAAN Di hari kelima bulan Ramadhan kita membaca: Allahummaj‘alni Fiihi Minal Mustaghfiriina Waj‘alni Fiihi Min ‘Ibaadikas Shalihiina Waj’alni Fiihi Min Auliyaaikal Muqarrabiina Bira’fatika Yaa Arhamar Raahimiina Ya Allah… Jadikanlah aku di antara orang-orang yang memohon ampunan. Jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang saleh dan setia. Jadikanlah aku di antara auliya-Mu yang dekat di sisiMu dengan kelembutan-Mu….

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Keempat

Di hari keempat bulan Ramadhan kita membaca: اللَّهُمَّقَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ وَ أَذِقْنِي فِيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لَِدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَ احْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَوَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ Allahumma Qawwini Fiihi ala Iqamati Amrika wa Adziqni Fiihi Halawata Dzikrika wa Auzi’ni Fiihi Liadaai Syukrika Bikaramika wahfazhni Fiihi Bihifzhika wa Sitrika Yaa Absharan Naazhiriina….

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Ketiga

Di hari ketiga bulan Ramadhan kita membaca: َ Allahummar Zuqnii Fiihidz Dzihna wat Tanbiih wa Baa’idnii Fiihi Minas Safaahah wat Tamwiihwaj ‘Allii Nashiban Min Kulli Khairin Tunzilu Fiihi Bijuudika Yaa Ajwadal Ajwadiina Ya Allah… Berikan aku rezeki berupa akal dan kewaspadaan. Jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang Kau…

Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Pertama

Di hari pertama bulan Ramadhan kita membaca: Allhumaj’al Shiyaami Fiihi Shiyaama al-Shaaimin wa Qiyaami Fiihi Qiyaama al-Qaaimina wa Nabbihni Fiihi an Naumatil Ghafiliin wa Habli Jurmi Fiihi Yaa Ilaahaal-‘Alamiina wa’fu’anni Yaa Afian ‘anilmujrimin Ya Allah… Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar berpuasa dan ibadah malam kusebagai ibadah mereka yang benar-benar beribadah malam. Jagalah aku…

Keutamaan Bulan Rajab

Bulan Rajab adalah bulan yang mulia dan utama. Bulan yang istimewa untuk berdoa dan bermunajat, mengadu dan menangis kepada Allah Yang Maha Agung. Bulan yang istimewa untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah yaitu bulan suci Ramadhan. Di antara keutamaan bulan Rajab di dalamnya terdapat malam Raghaib. Malam Raghaib adalah malam…

Wanita Penyabar dan Ahli Ibadah

Di antara doa-doa beliau adalah sebagai berikut: Wahai Yang Hidup dan Yang kekal! Aku memohon rahmat-Mu; maka tolonglah aku dan jangan Kau serahkan aku pada diriku sendiri meski hanya sekejap mata dan perbaikilah semua urusanku! Ya Allah! Jadikanlah aku merasa puas atas rezeki yang Kau berikan padaku! Lindungi dan selamatkanlah diriku! Jangan Kau tolong aku…

Doa Taubat Imam Hasan bin Ali as

Ya Allah, aku menghampiri-Mu dengan kemurahan dan kedermawanan-Mu. Aku menghadap kepada-Mu demi kedudukan Nabi Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Dan aku mendekat kepada-Mu demi kedudukan para malaikat-Mu yang dekat dan para rasul serta para nabi-Mu. Sampaikanlah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, serta keluarganya. Maafkanlah daku dan tutuplah dosa-dosa serta ampunilah daku. Dan kabulkan…