Kaf Haa Yaa ‘Ain Shad

Sa’d bin Abdullah al-Qummi berkata kepada Imam Zaman afs: “Wahai putera Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku tentang takwil ayat كهيعص (kaf haa yaa ‘ain shad)!” Imam berkata: “Huruf-huruf ini termasuk berita-berita gaib. Allah memberitahukan hamba-Nya Zakaria as tentangnya dan mengisahkannya kepada Muhammad saww. Dan itu karena Zakaria as memohon kepada Tuhannya untuk memberitahukannya nama-nama lima manusia…

Imam Ali dan Kristen

Pada suatu malam, terdapat seorang lelaki buta, Ia masih saja terjaga. Hatinya seperti langit yang terselubung mega. Dia mengeluh, “Ya Tuhanku, betapa kerasnya hati manusia di sekelilingku. Tiada seorangpun yang mau memikirkan insan malang / miskin. Ya Tuhan, pada siapakah dapat aku ulurkan tangan meminta bantuan.” Diapun teringat masa lalu, saat isterinya yang baik masih…

LELAKI ITU ADALAH AKU

Suatu hari Imam Ali as sedang duduk dikelilingi para sahabatnya di Najaf. Beliau lalu bertanya kepada mereka, “Siapa dari kalian yang melihat apa yang sedang aku lihat?” Mereka menjawab, “Apa yang sedang engkau lihat wahai ‘mata Allah’ yang melihat para hamba-Nya?” Imam berkata, “Aku sedang melihat seekor unta yang membawa jenazah, seorang lelaki yang mengendarainya…

Syaban adalah Bulan Ahlul Bait as

Bulan-bulan agung didalam Islam bukan karena bulan itu secara esensial agung, melainkan agung dikarenakan didalamnya terdapat kejadian istimewa dalam pandangan sang maha Agung. Salah satunya bulan Syaban menjadi agung dikarenakan para kekasih Allah swt dan penghidup agama Islam Muhammadi Ashil lahir dibulan ini. 1 Syaban menurut Ma’ali Shibtain adalah kelahiran Sayidah Zainab as. Ketika Sayidah…

Pentingnya Kehadiran Imam

Mukaddimah Mereka yang tidak mempelajari masalah-masalah akidah dengan baik dan teliti menduga bahwa titik perselisihan antara Syi’ah dan Ahlusunah—sehubungan dengan masalah Imamah—terletak pada masalah pengangkatan imam atau khalifah. Artinya, Syi’ah meyakini bahwa Nabi saw telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai imam dan khalifah dalam mengatur dan membimbing umat. Sementara itu, Ahlusunah meyakini bahwa pengangkatan…

Jangan Engkau Lupakan Aku Dalam Shalat-Shalat Malammu

Kalau Sayidah Fathimah al-Zahra as digelari al-Shiddiqah al-Kubra’ (Shiddiqah terbesar) maka puterinya Sayidah Zainab as digelari al-Shiddiqah al-Shughra (Shiddiqah kecil). Sayidah Zainab as merupakan sosok wanita Bani Hasyim yang sangat cerdas hingga digelari ‘Aqilah Bani Hasyim. Dan tentang kecerdasan dan keilmuannya, Imam Sajjad as yang menjadi keponakannya berkata kepadanya, “Segala puji bagi Allah! engkau wahai…

Imamah dan Kepemimpinan

Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah dan mendapatkan dukungan besar dari kaum Anshar dan dari kaum muslimin (baca: kaum Muhajirin) yang menyertai hijrah beliau dari Makkah, segera beliau meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat Islam dan merumuskan undang-undangnya. Ketika itu masjid, selain digunakan sebagai tempat ibadah, berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi kaum Muhajirin, orang-orang terlantar…

Kezuhudan Imam Ali as

Ali bin Abi Thalib telah menunjukkan bahwa selama hidupnya adalah orang yang zuhud. Yang lebih penting lagi adalah ia jujur dalam kezuhudannya. Hal yang sama ketika ia jujur dalam semua apa yang dilakukan atau yang terlintas dalam hatinya bahkan yang diucapkannya. Ia mempraktekkan hidup zuhud dari dunia, gemerlapan negara dan kekuatan seorang penguasa serta hal-hal…

Al-Qur’an dan Sunnah atau Al-Qur’an dan Ahlulbait?

Selama saya tinggal di Syiria bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir al-Arnauthi, salah seorang ulama Syiria. Dia mempunyai ijazah di dalam ilmu hadits. Pertemuan ini berlangsung dengan tanpa persiapan dari saya, melainkan terjadi dengan tanpa disengaja. Saya mempunyai seorang teman dari Sudan yang bernama Adil. Saya mengenalnya di kawasan Sayyidah Zainab As, dan Allah Swt telah…

Sediakan Cawan dan Anggur

Sediakan cawan dan anggur Agar kita dapat merasakan nikmatnya kesenangan Putri al-Batul telah tiba Burung Bulbul di taman pun berkicau Mengingat mereka membuatku mabuk Aku pun bangkit dan merasa nikmat Kecintaan kepada mereka adalah rahasia kebangkitanku Karena mereka pikiranku tercerahkan Mereka adalah Ahmad, Haidar, Syabir dan Syubbar, kemudian Fatimah pemilik telaga Kautsar Meminum darinya adalah…