Kemuliaan Ali as

Suatu hari Rasulullah saww memanggil Ali bin Abi Thalib dan menugaskannya untuk segera berangkat ke Yaman membuat perdamaian di antara suku-suku yang begitu banyak di Yaman.

Imam berkata, “Ya Rasulullah! mereka banyak dan aku masih seorang pemuda.”

Kata Rasulullah, “Ya Ali, jika engkau sudah mencapai daerah tertinggi (pendakian) disana, berserulah dengan suara keras,

‘Hai pohon-pohon, batu-batu dan lempengan-lempengan tanah! Muhammad saww menyampaikan salam untuk kalian semua’.

Imam mengisahkan ketika tiba disana dan menyerukan itu, tidak lama berselang pohon-pohon, batu-batu dan lempengan-lempengan tanah bergemuruh dengan mengeluarkan satu suara:
“Salam kami untuk Muhammad Rasulullah dan untuk engkau!

“Salam kami untuk Muhammad Rasulullah dan untuk engkau!

Mendengar suara menggelegar itu membuat mereka ketakutan, lutut-lutut mereka gemetar, senjata-senjata yang mereka genggam menjadi terlepas dari tangan-tangan mereka, dan mereka langsung mendatangi aku, lalu aku membuat perdamaian diantara mereka dan kembali ke Madinah.

Bashair al-Darajat 1/521; Al-Amali al-Shaduq 185; Raudhatul Wa’izhin 130

Sumber: Habib Ali Yahya