Pesan Doa Harian Bulan Ramadhan: Hari Keempat

muslim-prayer

Di hari keempat bulan Ramadhan kita membaca:

اللَّهُمَّقَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ وَ أَذِقْنِي فِيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لَِدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَ
احْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَوَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ

Allahumma Qawwini Fiihi ala Iqamati Amrika wa Adziqni Fiihi Halawata Dzikrika
wa Auzi’ni Fiihi Liadaai Syukrika Bikaramika wahfazhni Fiihi Bihifzhika wa Sitrika
Yaa Absharan Naazhiriina.

Ya Allah…

Berikanlah kekuatan kepadaku untuk menegakkan perintah-perintah-Mu. Berilah aku
manisnya berzikir mengingat-Mu. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur
kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Jagalah aku dengan penjagaan-Mu dan perlindungan-
Mu. Wahai Zat Yang Maha Melihat.

Dalam doa hari keempat bulan Ramadhan ada empat tema penting; menegakkan perintah Allah, zikir dan mengingat Allah, mensyukuri nikmat dan Allah pelindung manusia. Doa hari keempat ini menekankan pentingnya merasakan manisnya berzikir dan mengingatAllah.

DAMPAK BERZIKIR KEPADA ALLAH:

1. Menguatkan jiwa

Imam Ali as berkata, “Senantiasa mengingat Allah membuat jiwa menjadi kuat.”
(Rahnamaye Tabligh, jilid 7, majlis ke-4)

2. Menghidupkan hati

Imam Ali as berkata, “Mengingat Allah membuat hati menjadi hidup.” (Ghurar al-
Hikam, tentang zikir)

3. Menerangi hati

Imam Ali as berkata, “Hendaknya kalian mengingat Allah. Karena mengingat Allah
menjadi penerang hati.” (Ghurar al-Hikam, tentang zikir)

4. Menenteramkan hati

Allah Swt berfirman, “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram.” (QS. ar-Ra’d: 28)

Dalam Munajat adz-Dzakirin disebutkan:

Ilahi… Bila bukan perintah-Mu, aku akan mensucikan-Mu lebih dari yang kuketahui
dengan berzikir kepada-Mu. Karena zikirku sesuai dengan kemampuanku, bukan
dengan posisi-Mu. Ilahi… Beri ilham kepada kami bagaimana berzikir kepada-Mu
baik secara terang-terangan dan sembunyi, di siang hari maupun malam, secara lahiriah
maupun batin dan begitu pula dalam kondisi senang atau susah. Jadikan kami terbiasa
melakukan zikir secara sembunyi-sembunyi… Aku memohon ampun dari setiap kelezatan dari selain mengingat-Mu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s